Hva kan vi gjøre for deg?

Smaalenene Revisjon AS utfører lovpålagt eller vedtaksfestet revisjon for alle typer virksomheter og organisasjoner.

I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor:

Skatte- og avgiftsrådgivning.
Etablering av virksomhet.
Finansiell restrukturering av selskaper og konserner.
Revisjon av konkursboer herunder vurdering av insolvenstidspunktet.
Due diligence.
Management for hire.
Verdsettelser.
Smaalenene Revisjon AS
Skattefrie omdannelser av enkeltpersonsforetak og ANS / DA.
Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning.
Smaalenene Revisjon AS
Merverdiavgiftjustering.