Skip to main content

Hva kan vi gjøre for deg?

Smaalenene revisjon AS utfører lovpålagt eller vedtaksfestet revisjon for alle typer virksomheter og organisasjoner.

I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor:

Skatte- og avgiftsrådgivning
Etablering av virksomhet
Finansiell restrukturering av selskaper og konserner
Revisjon av konkursboer herunder vurdering av insolvenstidspunktet
Due diligence
Management for hire
Verdsettelser
Smaalenene Revisjon AS
Skattefrie omdannelser av enkeltpersonsforetak og ANS / DA
Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning
Smaalenene Revisjon AS
Merverdiavgiftjustering