Skip to main content
Håvard W Løken

Født 1972

Siviløkonom fra BI (1996)
Statsautorisert revisor/MBA fra Norges Handelshøyskole (2000)
Autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole (2006)
Statsautorisert regnskapsfører
Praksis fra Ernst & Young AS i Oslo (1996 til 2004)
Variert og lang erfaring fra konsulentvirksomhet

hl@smaalenenerevisjon.no
400 21 000

Trykk på bildet for kontaktinfo

Erik Westby

Født 1974

Bedriftsøkonom fra BI (1995)
Statsautorisert revisor
Statsautorisert regnskapsfører
Praksis fra Ernst & Young AS i Oslo (1998 – 2004)
Praksis fra Pedersen & Skogholt AS (2004 – 2010)

ew@smaalenenerevisjon.no
982 06 396

Trykk på bildet for kontaktinfo

Håvard W Løken

Født 1972

Siviløkonom fra BI (1996)
Statsautorisert revisor/MBA fra Norges Handelshøyskole (2000)
Autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole (2006)
Statsautorisert regnskapsfører
Praksis fra Ernst & Young AS i Oslo (1996 til 2004)
Variert og lang erfaring fra konsulentvirksomhet

hl@smaalenenerevisjon.no
400 21 000

Erik Westby

Født 1974

Bedriftsøkonom fra BI (1995)
Statsautorisert revisor
Statsautorisert regnskapsfører
Praksis fra Ernst & Young AS i Oslo (1998 – 2004)
Praksis fra Pedersen & Skogholt AS (2004 – 2010)

ew@smaalenenerevisjon.no
982 06 396