Skip to main content

OM OSS

FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI

Målgruppen er små og mellomstore selskaper i Østfold, Akershus og Oslo. Smaalenene revisjon AS har lang erfaring med revisjon av familieeide virksomheter.

Selskapet har kun to ansatte som begge er erfarne og voksne. Vårt mål er at kundene skal møte rådgivere som både er forretningsorienterte og praktiske. Vi mener dette hever kvaliteten og medfører at klientene opplever at kommunikasjonen med oss blir enklere. For klientene betyr dette få kontaktpunkter mot revisor, ingen utskiftninger av nyansatte medarbeidere og en enklere dialog med oss. Det er også viktig for oss å holde administrasjonen i selskapet på et minimum, slik at vi frigjør tid til operativt arbeide. Det er dette vi kan og liker best.

Vi ønsker å forklare de lovene og reglene som gjelder for det enkelte selskap på en lettfattelig måte. En prioritert oppgave er å ha en kommunikasjon som skaper tillit. I samarbeid med selskapets ledelse vil vi foreta en grundig gjennomgang og analyse av selskapets drift og rutiner for best mulig kunne tilpasse vårt arbeid selskapets behov og ønsker.

Smaalenene Revisjon AS

KVALITET OG KOMPETANSE

Selskapet er medlem av Den norske Revisorforening, og er dermed underlagt bransjens egen strenge kvalitetskontroll. Smaalenene revisjon AS deltar i Revisorforeningens kvalitetskontrollopplegg. I tillegg kommer myndighetenes kontroll som utøves via Finanstilsynet. Dette — sammen med krav til årlig etterutdannelse og kontinuerlig faglig oppdatering — er med på å sikre kvalitet i det arbeidet vi utfører.

HISTORIKK

Virksomheten ble etablert allerede i 2005 og drives av Håvard W. Løken og Erik Westby. Selskapet eies 50/50 av Håvard W. Løken og Erik Westby. Smaalenene revisjon AS har i dag ca. 150 revisjonsklienter. Selskapet holder til sentralt i Mysen. Våre klienter er primært i Oslo og Indre Østfold.

Smaalenene Revisjon AS